Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR WFB. 6220.16.82.2016/2018

2018-06-01 15:22 przez Małgorzata Wojcieszuk

Publikacja obwieszczenia WFB. 6220.16.82.2016/2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie hali drobiarskiej do chowu brojlerów o łącznej obsadzie 23400 szt. (93,6 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na działkach o nr ew. 215/2 i 215/1 w miejscowości Szańków, gm. Łosice, powiat łosicki, woj. mazowieckie.

Wróć