Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE NR WFB.6220.7.9.2018

2018-08-17 15:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie nr WFB.6220.7.9.2018 o złożeniu uzupełnienia do wniosku o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy kur niosek wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącej odchowalni kur niosek oraz z niezbędną infrastrukturą” na działkach nr geod. 299/2 i 299/3 w miejscowości Szańków, gmina Łosice.

Wróć