Szczegóły ogłoszenia

Obwieszczenie - Program ograniczenia niskiej emisji

2019-02-27 17:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje o możliwości zapoznania się z ww. Programem ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Łosice na lata 2018-2028” w terminie 21 dni tj. od dnia 27 lutego 2019 r. do dnia 20 marca 2019 r., oraz możliwości składania uwag i wniosków w ww. terminie, w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice  pok. 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 900-1700, wtorek- piątek w godz. 730-1530.

Wróć