Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE SOLARÓW

2016-04-26 08:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z brakiem informacji z MJWPU dotyczącej wartości wskaźnika delta k, jaki należy przyjąć przy obliczaniu mocy instalacji solarnych, co jest niezbędne do określenia dokładnej ilości instalacji solarnych, jakie możemy zaplanować do dofinansowania ze środków RPO WM oraz w związku z trwającą weryfikacją złożonych przez mieszkańców deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że lista osób, dla których Miasto i Gmina Łosice opracuje dokumentację projektową na solary, zostanie opublikowana 6 maja 2016 roku na stronie internetowej gmina.losice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wskaźnik delta k, zostanie określony na poziomie  przyjętym wcześniej do szacunkowych wyliczeń ilości instalacji solarnych, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszystkie osoby, które złożyły deklarację i spełniają wymagania formalne udziału w projekcie zostaną przyjęte.

Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Wróć