Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE W ZWIĄZKU Z SUSZĄ

2018-06-20 16:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z napływającymi zgłoszeniami oraz wnioskami mieszkańców z terenu Miasta i Gminy Łosice w sprawie strat jakie spowodowało niekorzystne zjawisko atmosferyczne jakim jest susza Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że wszelkie szkody powstałe na skutek ww. zjawiska należy w trybie natychmiastowym do dnia 29 czerwca 2018 r. zgłaszać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy - pokój nr 25.

Straty szacowane będą w następujących uprawach:
- zboża ozime;
- zboża jare;
- krzewy owocowe;
- drzewa owocowe;

Do wniosku producent rolny dołącza:
- Wniosek o płatności bezpośrednie (wniosek ARiMR);
- Kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
- Wypis z rejestru gruntów.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz

Wróć