Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH

2020-06-17 15:44 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

  1. nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zakrze, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 588 o powierzchni 0,4687 ha, stanowiącej własność gminy Łosice, nie posiadającej dostępu do drogi publicznej. Księga wieczysta nr SI2S/00022740/6, wolna od obciążeń;
  2. nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zakrze, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 609 o powierzchni 0,2237 ha, stanowiącej własność gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00022740/6, wolna od obciążeń.

Wróć