Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze partnera projektu

2019-02-19 08:51 przez Administrator

Miasto i Gmina Łosice ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla 10.1.4.Edukacja przedszkolna o nr: RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 który został ogłoszony w dniu 25.01.2019  roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Termin naboru: 19.02.2019 r. - 12.03.2019 r.

 

 

Wróć