Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

2020-08-26 15:21 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 947/1 o powierzchni 0,0201 ha, stanowiącej własność Gminy Łosice. Księga wieczysta nr SI2S/00002409/8, wolna od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu

Wróć