Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie przetargu

2019-07-22 14:53 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu nr 2 o pow. użytkowej 36,90 m2 wraz z udziałem 37/330 w nieruchomości wspólnej oraz w prawie współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3669 o pow. 0,0179 położonej przy ul. Sienkiewicza 4 w Łosicach.

Wróć