Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie

2019-10-30 16:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Podaje się do publicznej wiadomości, że w związku z komunalizacją mienia Skarbu Państwa wyłożona jest do wglądu karta inwentaryzacyjna nieruchomości gruntowej położonej w Niemojkach, gm. Łosice. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie uwag.

Karta wyłożona jest w dniach od 30 października 2019 r. do 29 listopada 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. M. J. Piłsudskiego 6, pokój nr 15. 

Przewodniczący
Komisji Inwentaryzacyjnej 
(-) Roman Kasprowicz 

Wróć