Szczegóły ogłoszenia

OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNE I METEOROLOGICZNE

2020-06-29 13:57 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie
hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich) oraz prognoza pogody dla woj. mazowieckiego. 

Wróć