Szczegóły ogłoszenia

Otwarcie Przedszkola Samorządowego Nr 2 po modernizacji

2019-10-08 12:17 przez Dorota Kalinowska

Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 2 to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich lat w Łosicach. Estetyczny i funkcjonalny obiekt , pierwszego września przyjął w swoje progi 140 dzieci. 

Przyszedł również czas na uroczyste oddanie obiektu do użytku. Siódmego października, w obecności licznych gości, poświęcono budynek i przecięto symboliczną wstęgę. Był to również czas gorących podziękowań, wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji.   

W uroczystości wzięli udział: Janina Ewa Orzełowska członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty, wieloletnia dyrektor przedszkola Lucyna Małaczek, księża, wykonawca inwestycji, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Łosice, przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Łosice, Urzędu Miasta oraz członkowie Rady Rodziców przy PS Nr 2, personel placówki i dzieci.

Gospodarzami uroczystości byli dyrektor przedszkola Agnieszka Wierzbicka oraz burmistrz Mariusz Kucewicz.

Inwestycję zrealizowano w ramach projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych, poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania  6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji – 5 400 000 zł.

Dotacja – 2 839 698,60 zł.

Budżet Miasta i Gminy Łosice -  2 560 301,40 zł.

Wróć