Szczegóły ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert - KULTURA 2019

2019-01-04 14:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r., w zakresie: „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”.

Wróć