Szczegóły ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert - PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 2020 oraz nabór kandydatów na członków do komisji konkursowej

2020-02-18 18:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania  uzależnieniom i patologiom społecznym   na  terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Ponadto organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.  mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych ww. konkursie. 

Szczegóły: załączniki PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 2020

Wróć