Szczegóły ogłoszenia

OTWARTY KONKURS OFERT - SPORT 2018

2018-01-16 15:25 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2018, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r., - „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”. Szczegóły w załącznikach.

Wróć