Szczegóły ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert - SPORT 2019

2019-01-04 15:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w roku 2019, zgodnie z programem współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. w zakresie „Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice”.

Wróć