Szczegóły ogłoszenia

Zakończył sie remont drogi gminnej w Patkowie.

2019-08-29 14:48 przez Dorota Kalinowska

Zakończyły się prace przy przebudowie drogi gminnej w Patkowie. Odbiór techniczny inwestycji odbył się 21 sierpnia. Dzięki realizacji tego zadania wybudowano 553 metry nowej nawierzchni oraz pobocza utwardzone kruszywem łamanym. Koszt inwestycji to 220 tys. zł. z czego połowa to dofinasowanie ze środków Województwa  Mazowieckiego.  Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” sp z o.o.  z siedzibą w Siedlcach. 

Wróć