Szczegóły ogłoszenia

Powołanie Komisji Konkursowych - KULTURA i SPORT 2019

2019-01-30 13:04 przez Małgorzata Wojcieszuk

30 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice powołał Komisje Konkursowe do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2019.

Szczegóły w zarządzeniach. 

Wróć