Szczegóły ogłoszenia

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

2020-08-12 14:15 przez Małgorzata Wojcieszuk

W celu ułatwienia procesu wnioskowania o dotację oraz zwiększenia efektywności realizowanego Programu, Ministerstwo Klimatu od 15 maja br. uprościło zasady Programu CZYSTE POWIETRZE oraz ograniczyło do minimum liczbę wymaganych dokumentów niezbędnych do otrzymania dofinansowania. Wprowadzono również możliwość finansowania przedsięwzięć już rozpoczętych i zakończonych oraz skrócono czas rozpatrywania wniosków. Wszystkie informacje dotyczące wprowadzonych zmian znajdują się na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/.

Szczegółowych informacji o programie udzielają Doradcy Energetyczni za pośrednictwem strony https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Wróć