Szczegóły ogłoszenia

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

2016-02-03 08:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

Jak wiemy, znajomość zasad segregacji śmieci, ich wywozu czy recyklingu, a także wywiązywanie się z obowiązków związanych z utrzymaniem porządku i czystości ma ogromne znaczenie dla naszego środowiska. Ale nie tylko. Wymiernym efektem praktycznego stosowania tej wiedzy będą też czyste ulice, chodniki czy najbliższe otoczenie oraz poprawa bezpieczeństwa i jakości życia Mieszkańców.

To, czy Miasto i Gmina Łosice będzie przyjaznym miejscem do życia zależy także od nas, dlatego wspólnie o to zadbajmy.

Wróć