Szczegóły ogłoszenia

Remont ulicy Radzyńskiej.

2019-08-05 14:49 przez Dorota Kalinowska

Trwa remont ulicy Radzyńskiej. Inwestycja obejmuje wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni, chodników z kostki brukowej odwodnienia oraz oznakowania poziomego i pionowego.
Zadanie jest realizowane przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Samorząd Miasta i Gminy Łosice pozyskał 393 tys. zł. z Funduszu Dróg Samorządowych co stanowi połowę szacowanych kosztów inwestycji.
Zakończenie prac zaplanowano na wrzesień b.r.

Wróć