Szczegóły ogłoszenia

RODZINA 500+ W ŁOSICACH

2016-04-02 09:19 przez Małgorzata Wojcieszuk

W dniu 1 kwietnia 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łosicach ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rodzina 500 plus. na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ciągu pierwszego dnia obsługi programu przyjęto i wydano ok. 362 wniosków. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

Uprzejmie informujemy, że wydawanie i przyjmowanie wniosków odbywa się w siedzibie MGOPS w Łosicach w pokoju nr 9 w godzinach pracy Urzędu. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobrać również ze strony internetowej mpips: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Przypominamy również o możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej m.in. poprzez bankowość elektroniczną.

Wróć