Szczegóły ogłoszenia

rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert

2016-04-05 15:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2016. 

Zarządzenie Nr RMiG.120.16.2016

Wróć