Szczegóły ogłoszenia

Rusza głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2020.

2019-09-09 09:38 przez Dorota Kalinowska

Ruszyło głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Łosice 2020. Głosowanie odbywa się terminie 9 - 16 września 2019r. Karty do głosowania należy wrzucać do oznakowanej urny, która znajduje się w sekretariacie urzędu. 

Można oddawać głosy na następujące projekty:

Duże projekty
1. „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. M. Kopernika w Łosicach”.
2. „Ocieplenie budynku i wykonanie elewacji Świetlicy Wiejskiej w Czuchlebach”.
Małe projekty:
1. „Zakątek w Świniarowie – ogrodzenie działki”.
2. „Wiata na rowery i wózki przy Przedszkolu Nr 1 w Łosicach”.
3.„Doposażenie świetlicy wiejskiej w Łuzkach”.
4. „Zakup wyposażenia muzycznego do prowadzenia zajęć umuzykalniających, rytmicznych i ruchowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i Seniorów z terenu Miasta i Gminy Łosice”.

Udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy Miasta i Gminy Łosice. W przypadku osób małoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego (na formularzu zamieszczonym poniżej). Każdy może złożyć jedną kartę do głosowania. Osoba głosująca może poprzeć jeden projekt mały i jeden projekt duży.

Wyniki głosowania zostaną podane do wiadomości do dnia 31.10.2019r.

 

Wróć