Szczegóły ogłoszenia

Rusza kąpielisko i wypożyczalnia.

2020-06-30 11:02 przez Administrator

Przez okres wakacyjny, od 26 czerwca do 30 sierpnia funkcjonuje bezpieczne kąpielisko na naszym akwenie.

Będzie czynne codziennie od 10:00 do 18:00. Nad bezpieczeństwem korzystających czuwa ratownik.

Od 29 czerwca można wypożyczać kajaki i rowery.

Na terenie kąpieliska obowiązują zasady bezpieczeństwa. Poza standardowymi wytycznymi, wprowadzono wiele nowych obostrzeń związku z pandemią Covid - 19.

➡️ Nie korzystaj z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała.
➡️ Zachowaj dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych wynoszący 2 metry na całym obszarze kąpieliska, także podczas kąpieli w wodzie (z wyłączeniem osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
➡️ Unikaj zatłoczonych miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska.
➡️ Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa.
➡️ Zasłaniaj usta i nos przy przemieszczaniu się w obiekcie – poza miejscem plażowania i kąpielą w wodzie.
➡️ Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania.
➡️ Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny).
➡️ Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku.
➡️ Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe.

 

Wróć