Szczegóły ogłoszenia

Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta i Gminy Łosice.

2020-05-08 14:37 przez Administrator

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 11 maja 2020 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przedstawienie porządku obrad,
 • Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 12 marca 2020 r. i z dnia 26 marca 2020 r.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Międzyrzeckiej , stanowiącej własność Gminy Łosice;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020-2028;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE

Ewa Hornowska

Wróć