Szczegóły ogłoszenia

Spotkania informacyjne w sprawie uchwały antysmogowej

2017-12-15 16:00 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uchwałą nr 162/17 z 24 października 2017 r.  Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął tzw. uchwałę antysmogową wprowadzającą na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

Zgodnie z harmonogramem 10 stycznia 2018 r. w Siedlcach odbędzie się spotkanie informacyjne, w trakcie którego poruszone zostaną kwestie jakości powietrza w województwie mazowieckim w aspekcie prawnym, zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym, jak również dotyczące samych przepisów uchwały oraz możliwości dofinansowania wymiany nieekologicznych urządzeń grzewczych, ze szczególnym uwzględnieniem alternatywnych źródeł alternatywnych. 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem: https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html 

grafika: mazovia.pl 

Wróć