Szczegóły ogłoszenia

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

2019-04-25 13:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 wraz udziałem 37/330 części w nieruchomości wspólnej oraz udziału w prawie współwłasności działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 3669 o pow. 0,0179 ha  położonej  przy  ul. Sienkiewicza 4 w Łosicach.  Księga  wieczysta nr  Nr SI2S/00003545/0. 

Wróć