Szczegóły ogłoszenia

stypendia szkolne - nabór wniosków

2020-08-25 09:03 przez Administrator

Pomoc materialna przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r.

Miejsce składania wniosków:

Zespół ds. Oświaty, Wychowania i Kultury

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6,

08-200 Łosice

 

Wniosek w wersji edytowalnej do pobrania pod adresem:

http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?idg=23&id=244&x=25

lub w Zespole ds. Oświaty, Wychowania i Kultury w Łosicach, oraz w Szkołach Podstawowych.

Wróć