Szczegóły ogłoszenia

SUSZA - WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD

2019-07-04 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku SUSZY została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.

W związku z powyższym rolnicy, u których wystąpiły szkody mogą składać wnioski o oszacowanie szkód.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach do dnia 12 lipca 2019 r. (piątek).

Wniosek o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 16 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach  gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=4&id=94&x=20&y=50&n_id=268

 

Do wniosku należy dołączyć:

- wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na 2019 r. – kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich;

- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ);

- ubezpieczenie upraw producenta rolnego (do wglądu).

Wróć