Szczegóły ogłoszenia

Terminy wyborów organów sołeckich i osiedlowych

2019-01-10 15:58 przez Małgorzata Wojcieszuk

W dniach od 16 stycznia do 12 lutego 2019 r. odbędą się wybory sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych oraz rad sołeckich i osiedlowych. Zapraszamy do udziału w zebraniach wyborczych, zgodnie z załączonym harmonogramem. 

Zarządzenie Nr RMiG.120.3.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Łosice z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych.

Wróć