Szczegóły ogłoszenia

Uczciliśmy 76. rocznicę "Bitwy pod Jeziorami".

2020-07-08 15:15 przez Administrator
Msza polowa w intencji ofiar II wojny światowej odprawiana w Jeziorach z okazji rocznicy stoczonej w tej okolicy bitwy, to nasza lokalna tradycja.
Tej tradycji stało się zadość piątego lipca, kilka dni po 76. rocznicy bitwy 34. Pułku Piechoty 9. Dywizji Piechoty Armii Krajowej, dowodzonego przez Stefana Wyrzykowskiego ps. „Zenon” z Niemcami, stoczonej 30 czerwca 1944 r. pod Jeziorami.
Tegoroczna uroczystość miała charakter lokalny, jednak mimo mniejszej frekwencji, nie mniej podniosły niż zwykle.
Na uroczystość przybyli: ppłk Krzysztof Zembrzuski reprezentujący 53 batalion lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach, starosta powiatu łosickiego Katarzyna Klimiuk, wójt gminy Huszlew Stanisław Stefaniuk, nadleśniczy Nadleśnictwa Sarnaki Andrzej Wybranowski, dyrektor Łosickiego Domu Kultury Dorota Kozłowska, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Żołnierzy Oddziału Partyzanckiego Zenona 34. Pułku piechoty AK dowodzonego przez Stefana Wyrzykowskiego ps. Zenon z prezes Elżbietą Łacic – Szozdą, radni Powiatu Łosickiego, radni Miasta i Gminy Łosice, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łosickiej, przedstawiciele Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji na czele z komendantem Andrzejem Nowakiem, Oficer Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łosicach mł. asp. Nina Zaniewicz, komendant Straży Miejskiej Tomasz Zienkiewicz, harcerze oraz mieszkańcy miasta i gminy Łosice.
Na początku delegacje złożyły kwiaty przy pomniku w Chotyczach, upamiętniającym cywilne ofiary niemieckiego odwetu. Następnie oddano w ten sposób cześć, żołnierzom z OP „Zenona”, przy pomniku w Jeziorach.
Głównym punktem obchodów była msza św. sprawowana przez ks. Wojciecha Sobieszka, duszpasterza młodzieży Diecezji Siedleckiej. O oprawę muzyczną zadbała Wiola Latus.
W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe, Ochotniczej Straży Pożarnej w Meszkach oraz Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji.
Posterunek honorowy wystawił 53 batalion lekkiej piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Siedlcach.
Organizatorami obchodów byli Burmistrz Miasta i Gminy Łosice Mariusz Kucewicz, Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji Parafia pw. św. Zygmunta Króla w Łosicach oraz Łosicki Dom Kultury.

Wróć