Szczegóły ogłoszenia

Ulica Radzyńska juz po remoncie.

2019-09-25 09:36 przez Dorota Kalinowska

Radzyńska to kolejna ulica w naszym mieście która przeszła gruntowny remont. 23 września odbył się odbiór techniczny tej inwestycji. Poza nową nawierzchnią wykonano tam chodniki, pętlę autobusową oraz urządzenia poprawiające bezpieczeństwo pieszych, azyle i bariery ochronne.
Koszt wykonania zadania to 767 tys. zł. 350 tys. zł. to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota pochodzi z budżetu Miasta i Gminy Łosice.

Wróć