Szczegóły ogłoszenia

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu

2019-09-16 16:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Łosice dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 9.099,18 zł. 

Wróć