Szczegóły ogłoszenia

UWAGA! ZMIANY W PROGRAMIE BIOASEKURACJI

2017-07-27 14:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

14 sierpnia 2017 r. upływa termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań programu lub na złożenie przez posiadacza świń oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii, że gospodarstwo, w którym przebywają świnie, nie spełni wymagań określonych w programie. Świnie z takiego gospodarstwa zostaną poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli przez powiatowego lekarza weterynarii. Wzór oświadczenia w załączeniu. 

-

Wróć