Szczegóły ogłoszenia

WAŻNA INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

2018-01-11 16:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

PRZEDSIĘBIORCO POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!

Przypominamy, iż w dniu 31 stycznia 2018 r. upływa termin, na złożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - Art. 111  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz.487 ze zm.).

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Oświadczenie  jest podstawą do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia  w danym roku  a wartość należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Wysokość Opłat

  • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
  • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł,
  • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę  37 500 zł,
  • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 37 500 zł,
  • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwotę 77 000 zł.

Termin wniesienia opłaty.
Opłatę za korzystanie z zezwolenia  należy wnieść na rachunek miasta i gminy  w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłata wnoszona jest w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

opr. Małgorzata Wojtaś

 

Wróć