Szczegóły ogłoszenia

Wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu

2020-07-02 20:39 przez Małgorzata Wojcieszuk

Obwieszczenie 

W związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w dniu 27 czerwca 2020 r. - grad
i strat poniesionych w wyniku w/w zjawiska informuję, iż w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. (poniedziałek) można składać wnioski o szacowanie szkód powstałych na skutek gradu w uprawach rolnych.

W/w wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6, pok. 15 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej bip.gminaiosice.pl.

Do wniosku należy dołączyć: 
- kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2020 r.; 
- kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji zwierząt (IRZ);
- kopię ubezpieczenia upraw.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz 

WNIOSEK DO POBRANIA

Wróć