Szczegóły ogłoszenia

Wykaz części nieruchomości zabudowanej

2019-10-07 13:30 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz części nieruchomości zabudowanej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice, przeznaczonej na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

Wróć