Szczegóły ogłoszenia

WYKAZ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ

2019-03-01 17:13 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz działki niezabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Czerwonego Krzyża stanowiącej własność gminy Łosice przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 3457 o pow. 0,0436 ha.

Wróć