Szczegóły ogłoszenia

Wykaz nieruchomości gruntowych

2019-03-07 15:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach stanowiących własność Gminy Łosice, przeznaczonych do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. 

Wróć