Szczegóły ogłoszenia

WYNIKI KONSULTACJI

2017-11-13 12:03 przez Małgorzata Wojcieszuk

9 listopada 2017 r. odbyły się konsultacje projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. W spotkaniu uczestniczyli m. in. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz Burmistrz Mariusz Kucewicz. 

Wróć