Szczegóły ogłoszenia

WZNOWIENIE/WYZNACZENIE PUNKTÓW/ZNAKÓW GRANICZNYCH

2019-07-25 17:16 przez Małgorzata Wojcieszuk

Informacja dot. czynności wznowienia/wyznaczenia punktów/znaków granicznych drogi krajowej DK 19. 

Wróć