Szczegóły ogłoszenia

XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE

2019-09-30 15:15 przez Dorota Kalinowska

26 września  w Łosickim Domu Kultury odbyły się XVIII PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE pt. Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu.

Wydarzenie rozpoczęło się wręczeniem honorowych odznaczeń TPZŁ „Zasłużony dla Ziemi Łosickiej”, które otrzymali: Mirosław Odoszewski, Agata Wasilewska, Marian Czmoch, Marianna Demianiuk. W imieniu Agaty Wasilewskiej, wyróżnienie odebrała Jadwiga Michaluk.

Następnie odbyła się promocja książki pt. Przywileje królewskiego miasta Łosic. Miała formę spotkania z autorami dr. Andrzejem Buczyło i Jarosławem Zawadzkim. Wydawnictwo ukazało się staraniem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. 

Kolejną częścią programu były referaty tematyczne:

Atlas grodzisk ziemi siedleckiej – archeologiczny dorobek naukowy Józefa Mikulskiego (Katarzyna Skrzyńska).

Jak grzebano zmarłych we wczesnym średniowieczu? Obrządek pogrzebowy międzyrzecza Bugu, Liwca i Krzny (Joanna Kalaga)

Ziemia Łosicka we wczesnym i późnym średniowieczu w świetle badań historycznych (Tomasz Dobrowolski)

Średniowieczne nazwy miejscowości na pograniczu polsko ruskim i polsko-litewskim w międzyrzeczu Liwca i Bugu (Zygmunt Gałecki)

Grodzisko w Dzięciołach i jego kontekst osadniczy (Bożena Bryńczak) Grodzisko w Dzięciołach w świetle interdyscyplinarnych badań nieinwazyjnych (M. Bogacki)

 Historia Łosic w perspektywie archeologicznej (Mieczysław Bienia)

Przemiany osadnicze w dorzeczu górnej Tocznej we wczesnym i późnym średniowieczu. Popularyzacja wyników badań (W. Małkowski)

Ochrona archeologicznego dziedzictwa kulturowego w powiecie siedleckim – wybrane aspekty (A. Martyniuk-Drobysz).

Imprezie towarzyszyły wystawy tematyczne oraz kiermasz książek.

Wydarzenie zorganizowali: Łosicki Dom Kultury, Burmistrz Miasta i Gminy Łosice, Instytut Archeologii i Etnologii PAN oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej i I Liceum Ogólnokształcące w Łosicach.

 

 

Wróć