Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA SESJĘ

2019-09-20 16:01 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XV sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
Rozpoczęcie - godzina 15.30. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2)  Przedstawienie porządku obrad,
  3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1)Burmistrza
  2)  Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
  4. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
  5. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia gminnego;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą części nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie nawierzchni na drodze Nr 2003W Patków – Dzięcioły w miejscowości Patków na odcinku od świetlicy wiejskiej do przejazdu kolejowego PKP na odcinku o długości około 190 m”;
  4) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028;
  5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad. 

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
Ewa Hornowska

Wróć