Szczegóły ogłoszenia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

2017-11-09 14:08 przez Małgorzata Wojcieszuk

Miasto i Gmina Łosice zamierza przystąpić do konkursu HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców. Jak sama nazwa wskazuje, bardzo istotne jest angażowanie mieszkańców, którzy aktywnie współtworzą i współdecydują o miastach, w których żyją, dlatego będziemy wdzięczni za wyrażenie swojej opinii, poprzez wypełnienie niniejszego formularza. Do współpracy zachęcamy też potencjalnych partnerów projektu oraz firmy, które mogą zaproponować „inteligentne rozwiązania” dla naszego Miasta (szczegóły nt. ogłoszonego naboru na partnera projektu na stronie gmina.losice.pl).

Ankieta jest anonimowa i służy wyłonieniu pożądanych przez mieszkańców rozwiązań dla naszego Miasta. Proszę o zaznaczenie, stosownie do rekomendacji, jednej lub kilku odpowiedzi w wybranym polu znakiem „X” i/lub udzielenie szerszej odpowiedzi prezentującej Państwa opinię.
Wypełnione czytelnie ankiety należy przekazać do 15 listopada 2017 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach ul. Piłsudskiego 6, lub przesłać na adres: umiglosice@pro.onet.pl.

Inteligentne Miasto (ang. smart city)1 – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców. Ta część definicji zwraca głównie uwagę na rolę szeroko rozumianych technologii IT. Miasto może być traktowane jako "inteligentne", gdy podejmuje inwestycje w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną w celu aktywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi, przez partycypację obywatelską.

Wróć