Szczegóły ogłoszenia

Zapraszamy na konsultacje projektu Programu na 2020 r.

2019-10-31 12:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.

1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii w/w podmiotów w sprawie poddanej konsultacji.
2. Przedmiotem konsultacji będzie Program Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok.
3. Formą konsultacji będzie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.
4. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2019 r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
5. Konsultacje obejmują Miasto i Gminę Łosice.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz

                       

Wróć