Szczegóły ogłoszenia

KONSULTACJE STATUTÓW SOŁECTW I OSIEDLI

2018-06-06 17:52 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuję, iż od 13 czerwca 2018 r. do 31 lipca 2018 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami osiedli i sołectw w mieście i gminie Łosice na temat nowych projektów statutów sołectw i osiedli.

Konsultacje społeczne odbędą się poprzez otwarte spotkania z mieszkańcami osiedli i sołectw, udostępnianie mieszkańcom treści wzorcowego projektu statutu  osiedla będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr RMiG.120.43.2018 i wzorcowego projektu statutu sołectwa będącego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr RMiG.120.42.2018  w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach pok. nr 24, w Biuletynie informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz poprzez pisemne zgłaszanie uwag, opinii i wniosków pocztą elektroniczną na adres sekretariat@gminalosice.pl lub złożenie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach za pomocą formularza konsultacyjnego, stanowiącego Załącznik nr 2 do w/w zarządzeń.

Wróć