Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA LII SESJĘ RADY

2018-08-29 16:17 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w LII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 7 września 2018 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 11:30. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
  1)  Stwierdzenie quorum,
  2)  Przedstawienie porządku obrad,
  3)  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami
  1)   Burmistrza
  2)   Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Omówienie sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 6. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla  Bialska w Łosicach;
2) w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Międzyrzecka w Łosicach;
3) w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Sienkiewicza w Łosicach;
4) w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Zdrowa w Łosicach;
5) w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Żeromskiego w Łosicach;
6) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biernaty Średnie;
7) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze;
8) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chotycze-Kolonia;
9) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czuchleby;
10) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dzięcioły;
11) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jeziory;
12) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łuzki;
13) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Meszki;
14) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki Stacja;
15) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niemojki wieś;
16) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielec;
17) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków;
18) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Patków Prusy;
19) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudnik;
20) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Biernaty;
21) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków Kolonia;
22)w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Szańków wieś;
23) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniarów;
24) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toporów;
25) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Woźniki;
26) w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zakrze;
27) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania;
28) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice;
29) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
30) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028;
31) w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2018 roku.

     7. Odpowiedzi na interpelacje.
     8) Sprawy różne i wolne wnioski,
     9) Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Łosice
(-) Romuald Jóźwiaczuk

Wróć