Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA LIV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY

2018-10-12 08:46 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w ostatniej LIV sesji Rady Miasta i Gminy Łosice VII kadencji która odbędzie się w dniu 19 października 2018 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 13.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:

1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:

1) Burmistrza
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku.
 3. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Łosice.
 4. Podjęcie uchwał:
 5. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2018-2028;
 6. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku.
 7. Odpowiedzi na interpelacje.
 8. Podsumowanie działalności VII kadencji samorządu Miasta i Gminy Łosice.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski,
 10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
ROMUALD JÓŹWIACZUK

Wróć