Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA SEMINARIUM SZKOLENIOWE

2018-08-10 13:29 przez Małgorzata Wojcieszuk

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach na bezpłatne seminarium szkoleniowe: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest- inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie", które odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie.

PROGRAM:
9:30-10:00    Rejestracja uczestników 10:00-10:10 Otwarcie seminarium
10:10-10:30  Proces usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu kraju
10:30-11:10  Obowiązki użytkowników wyrobów zawierających azbest
11:10-11:30 Przerwa kawowa
11:30-12:00  „Raport roczny" gmin (nowy moduł w Bazie Azbestowej)
12:00-12:20  Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest
12:20-12:40  Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania związane z likwidacją wyrobów
                   zawierających azbest
12:40-13:00  Dyskusja. Zakończenie seminarium.
13:00-14:00  Poczęstunek

Uczestnictwo:
Proszę wysyłać zgłoszenie  na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zawierające: nazwę  i  adres przedsiębiorstwa/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 14 września br.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

Wróć